WIDOK JEST PIĘKNY

„WIDOK JEST PIĘKNY” czyli MÓWIONA ENCYKLOPEDIA WOLIŃSKA Maciej Robert. Początek był taki, że na Wolin przyjechaliśmy w osiemdziesiątym ósmym. Uciekliśmy …

OD RÓŻ DO LITER

Jest coś takiego w naturze człowieka (a może to jego cecha zwierzęca?), co każe mu wyodrębniać i oznaczać własne terytorium, wytyczać granice. Jednym słowem: dzielić. A przy okazji wywyższać i poniżać. Jeszcze w XX wieku człowiek uważał się za pana i obiektywnego obserwatora i odkrywcę świata. Z tej pozycji opisywał go i oceniał.

EMOCJE I EMPATIA. O SZKICACH KRYTYCZNYCH MICHAŁA PIĘTNIEWICZA

Lektury z biblioteki osiedlowej Michała Piętniewicza to wybór tekstów publikowanych w ostatnich latach na łamach periodyków literackich oraz w pracach zbiorowych. Piętniewicz daje się tu poznać jako czytelnik dociekliwy, którego rozpoznania liczą się w krytycznym wielogłosie. Upodobania czytelnicze są tu wyraźnie określone, założenia lektury – uzasadnione, zaś skala wartości – odpowiednio dobrana do przedmiotu namysłu.

GAWĘDZIARSKI WDZIĘK

Kim jest współczesny polski inteligent? Co go definiuje, co wyróżnia? Co go naznacza? Poszukiwania odpowiedzi na te pytania Małgorzata Golicka-Jabłońska, etnografka i doświadczona reportażystka, prowadzi konsekwentnie od lat.

IMAGINE PO POLSKU

IMAGINE PO POLSKU Piotr Gajda Miano „naczelnej polskiej skandalistki” przysługuje Marii Peszek jak kod kreskowy. Już same tytuły jej dwóch …

RE-ANIMACJA BIAŁORUSKIEJ ANIMACJI – POLIFONICZNA OPOWIEŚĆ WOKÓŁ TOŻSAMOŚCI NIEZALEŻNEGO, ZAANGAŻOWANEGO KINA ANIMOWANEGO NA EMIGRACJI

Białoruska tożsamość ulega dynamicznym przemianom, od kiedy w sierpniu 2020 roku w Mińsku wybuchły antyreżimowe protesty. Rewolucyjny duch znalazł swoje odbicie także w filmach animowanych, ale tych tworzonych na emigracji. Filmy produkowane w państwowej wytwórni Belarusfilm powstają pod presją cenzury, artystycznie powielając sowieckie schematy kompozycyjne.

ANDREJ KUCIŁA. BIAŁORUSKI DOKUMENTALISTA

… W przeciwieństwie do patetycznego, podlanego propagandowym sosem, batalistyczno-historycznego, białoruskiego filmu fabularnego oraz sztampowego na ogół kina tzw. gatunkowego, współczesny białoruski film dokumentalny rozwija się nieporównanie lepiej.

DRAMA I CHWAŁA TEATRU BIAŁORUSKIEGO: GENERACJA RU

Edytuj Kolumna
W XXI wieku do białoruskiej literatury weszło całe pokolenie młodych zdolnych dramatopisarzy rosyjskojęzycznych: Paweł Priażko, Maksim Dośko, Konstantin Stieszyk, Nikołaj Rudkowski, Siergiej Girgiel, Dmitrij Bogosławski, Andriej Iwanow, Paweł Rassolko, Witalij Korolew, Аlona Iwaniuszenko, Jekatierina Czekatowskaja, Аleksey Makejczyk, Оlga Prusak i inni. Wszyscy pochodzą z Białorusi i uważają się za Białorusinów, większość mieszka na Białorusi oraz, podobnie jak większość ich rodaków, mówi, myśli i pisze po rosyjsku.