GAWĘDZIARSKI WDZIĘK

Kim jest współczesny polski inteligent? Co go definiuje, co wyróżnia? Co go naznacza? Poszukiwania odpowiedzi na te pytania Małgorzata Golicka-Jabłońska, etnografka i doświadczona reportażystka, prowadzi konsekwentnie od lat.